Natural Harmony     Chceš-li poslat zprávu, prosím, přihlaš se nebo se zaregistruj.


Blue_box_foot_inner
Natural Harmony získal nový bod za fotografii.
Natural Harmony
Natural Harmony přidal nové fotografie.
47a65c334fee36b47e4a4fb406906866fbb192fa_thumb 30a717451fb073d3a31894599fafd27d7a03212c_thumb 896ca18d970a909e48988975e41c26376cdd1cfd_thumb 6b72931b9bf52826228d15edb042bf34e1f375a9_thumb 6a9d5e27d849625a84470f67412826a369aeef1f_thumb A77309d7e1ee9434bf07652006f93bb3b9819247_thumb C4b16e921e5683be9ba5fa12b71f303b04ebd233_thumb C8ad864547df71b9dc644d18914bfdd88ac5be72_thumb D44acf45108510d830930aea78b33451b771bdb9_thumb B10b62590fe0c7df6149a04e1aa17823939215eb_thumb
Natural Harmony

Natural Harmony

Medový dětský stolek, vyroben pro mého synka z čistě přírodních materiálů. Masivní buková konstrukce rozebíratelná pomocí závitového spoje. Povrchová úprava je tvořena přírodním olejem s příměsí pryskyřice pro tvrdý povrch. Lepeno lepidlem s atestem pro hračky.

14. 05. 2012 22:09 |

Comments_arrow
Icon_heartLíbí se mi   
   Toto se líbí zprávy bio.cz Kájina Sedláčková 

Natural Harmony získal nový bod za fotografii.
Natural Harmony získal nový bod za fotografii.
Natural Harmony získal nový bod za fotografii.
Natural Harmony
Natural Harmony přidal nové fotografie.
C622c83054aa438c9926e4d18e1d00f308593e07_thumb 2526728b515ac7093c91524554259ada140b95db_thumb E693cb3922eedf1a97ed5b22962bab05388dc144_thumb C2d6879c37d2388de017fc31bb73c217d978b334_thumb 9367d7da4667e37cb71d3ad567cd92cfc25f7ad9_thumb
Natural Harmony
Natural Harmony přidal nové fotografie.
F834c19655df040c9484ecd434291c42f1157929_thumb 9ea688902d6a0fe7cb06d133d4808947b815711f_thumb A1d5e1145a0c7b90b407a504fd1188d07e29f74d_thumb 9049352f7f9ae9ba089091473cd748de4dd1d594_thumb E41eb3d95c63a082266a088a43f591001aa8ea57_thumb F59f2fedda3fd72a0a3f8ae48cadac5bd0f611e5_thumb 3ab63532490b12e77cb3af55f45324a1dd8a466b_thumb 890cdcc636849b62896222b9c9efc9b526811f9c_thumb 389f72c6908136cb25814668fff334a37f3e0dfe_thumb
Uživateli Natural Harmony se líbí zboží uživatele/ky EKODOMOV, o.s..
28338_thumb

informace


Natural Harmony

Vsetín

Organisation_avatar_small organizace / firma


zaměření organizace:


Děti, mladí a rodina


oblíbenci (0) všichni


No_photo_icon_question
No_photo_icon_question
No_photo_icon_question