Cart_top

košík 0

cena: 0 Kč
nakupuj prodávej

zpět na ekotrhumění a volný časkurzy a seminářeKurz permakulturního designu 2014

7 486 Kč

6 187 Kč bez DPH

sklademprodejce

Eltariel

Eltariel

profil


5 fanoušků
Borovnička


zboží prodejce

pošli produkt přátelům


informace o zboží

počet zobrazení: 1220x
vloženo: 3. 10. 2013 00:31


způsob dopravy

Dobírkou - 0 Kč
Osobní předání - 0 Kč
Pošta - 150 Kč

Kurz permakulturního designu 2014

sdílej
přidej do přání

Product_folder_top
Pro rok 2014 jsme pro vás připravili serii pěti víkendových kurzů se zaměřením na permakulturní design.

Pro rok 2014 jsme pro vás připravili serii pěti víkendových kurzů se zaměřením na permakulturní design. Na základě zkušeností z kurzů permakulturního designu, které jsme pořádali v minulých letech jsme připravili kurz s novým formátem i obsahem. Naším cílem bylo vytvoření zajímavého kurzu se spoustou užitečných informací a především kurz který vám pomůže jednotlivé informace a zkušenosti propojit do funkčního celku – permakulturního designu. Připravili jsme celou řadu praktických cvičení a domácích úkolů, které vám pomůžou probíraná témata lépe zažít a vstřebat. Dostanete i různé pracovní materiály, které vás budou provádět procesem permakulturního designu a díky kterým se v té záplavě informací a možností neztratíte. Stejně jako u našich ostatních kurzů je počet účastníků omezený na 8-16, protože kurz bude intenzivní a chceme zachovat možnot věnovat se účastníkům individuálně. Kurz je navržený jako celek složený z pěti víkendů a doporučujeme ho absolvovat celý (také z toho důvodu je cena za celek výrazně příznivější). Je však možné využít i možnost účasti pouze na některém z pěti setkání.

Můžete se těšit na pestrý program složený z promítaní videodokumentů, prezentací, diskuzí i praktických cvičení, na příjemné prostředí komunitního centra Prádelna a také na příležitost seznámot se s ostatními účastníky kurzu.18.-19.1.2014 (So+Ne) Úvod do permakultury a permakulturního designu
Seznámíme se s původem permakultury a základními pojmy, tedy především s permakulturní etikou a principy permakulturního designu (to je hlavní část kurzu). Procvičíme používání permakulturních principů, shromažďování informací potřebných pro tvorbu designu. Získávání vstupních dat, práci s mapovými podklady i jejich vytváření. Osvojíme si metody a systém permakulturního designu, používání nástrojů a pomůcek, vyměřování v terénu a podobně. K dalším tématům tohoto bloku patří například tzv. „neviditelná struktura“ a využití přírodních vzorů v designu, komunikace s klientem, nástrahy pk designu a mnoho dalšího.
(Této části se můžete zúčastnit i samostatně. Cena 2500,-Kč)

8.-9.2.2014 (So+Ne) Voda v permakulturním designu, navrhování vodních systémů
Stejně jako v lidském těle všechny orgány propojuje krev proudící v oběhovém systému, tak obdobně i v permakulturním systému můžeme mnoho použitých prvků propojovat pomocí vody proudící v pečlivě navržených vodních systémech. Věnovat se budeme jednotlivým prvkům jako jsou rybníčky, jezírka, swejly, různé druhy příkopů, náhonů, zavlažovací systémy, nádrže, produkční mokřady, akvakultura, akvaponie a kořenové čističky odpadních vod, dále navrhování systémů pro využívání dešťové vody a vod odpadních (černé, šedé i žluté). To všechno zasadíme do jednoho celku, který nám pomůže hospodařit s vodou a živinami, podpoří diverzitu a bude produkovat potraviny a energie. Probereme i vodu z pohledu měřítek přesahující hranice našich pozemků jako je malý a velký vodní cyklus, funkce vody v krajině a keyline design. Na praktických příkladech si pak ukážeme jak získané znalosti používat v praxi.
(Této části se můžete zúčastnit i samostatně. Cena 2500,-Kč)1.-2.3.2014 (So+Ne) Design jedlých lesních zahrad - rostliny, houby, půda, mikroklimata.
V tomto kurzu se budeme věnovat především pěstování rostlin a zahradám. Začneme pojmy jako je
ekologie, přírodní sukcese, rozmanitost, společenstva, spolupráce/konkurence, tok energie a hmoty, zdroje, limitující faktory živých ekosystémů atd. K hlavním blokům probíraným na kurzu budou patřit:
Rostliny a houby
Pěstování rostlin je nedílnou součástí permakultury. Protože se snažíme o vytváření provázaných systémů, zaměříme se i na pěstování rostlin z pohledu většího celku. Nepůjde jen o zajímavé a užitečné rostliny, ale také o společenstva rostlin a návrhy užitkových ekosystémů, design jedlých lesních zahrad, zahrad i osevních plánů, sadů, dále o a struktury jako jsou treláže, živé ploty a podobně.
Půda
Zdravá půda je nezbytným předpokladem pro pěstování rostlin. Vysvětlíme si jak půda funguje, co je půdní život a jaká je jeho úloha. Zaměříme se na jednotlivé živiny a jejich koloběh v přírodě, jejich zdroje a ztráty, na recyklaci živin na pozemku, zúrodňování půdy, půdní rozbory a bioindikátory, na metody využití organického odpadu, kompostování, přípravu jích a kompostového čaj, mulčování, zakládání záhonů, využívání dřevěného uhlí pro zúrodňování půdy (Terra Preta) a podobně.
Klima a mikroklimata
Poznání klimatických podmínek je nutným předpokladem pro permakulturní design a proto se zaměříme i na ně. Naučíme se vytvářet i mikroklimata, která dokáží klima v určitých místech upravit požadovaným směrem. Větrolamy, sluneční pasti, akumulace tepla, klimatické zóny, mrazové kotliny, to jsou některá témata z tohoto bloku.
(Této části se můžete zúčastnit i samostatně. Cena 2500,-Kč)
22.-23.3. 2014 (So+Ne) Energie, technika, alternativní stavitelství, zvířata
Energie
Současná společnost je závislá na fosilních zdrojích energie a my se podíváme na problémy spojené s energiemi podrobněji. Pak se zaměříme na možnosti jak tuto závislost snižovat využíváním alternativních zdrojů energie. Vytápění, úspory energie, mikrozdroje energie větrné a vodní, využití biopaliv a slunečního záření k výrobě tepla a elektřiny budou obsahem tohoto bloku.
Alternativní stavitelství
Představíme si zajímavý systém aplikace permakulturního designu při návrhu lidských sídel (větších celků i jednotlivých domlů). Dále použití přírodních stavebních materiálů jako je dřevo, sláma a hlína, netradiční druhy materiálů, povrchové úpravy z přírodních materiálů. Ukážeme si různé konstrukce a probereme jejich výhody i nevýhody. Využijeme i přesah do bloku energie a zmíníme se o možných způsobech vytápění. Přesahem do bloku věnovaného zvířatům zase budou hospodářské stavby jako jsou kurníky, chlívky, stáje, ohrady, ohradníky a podobně
Zvířata
Stejně jako jsou zvířata součástí přírodních ekosystémů, tak jsou součástí i systémů permakulturních. Jaké funkce mohou zvířata zastávat v permakulturním hospodářství, jaké jsou výhody a nevýhody chovu jednotlivých druhů zvířat. Jak navrhovat výběhy a pastviny pro domácí zvířata
(Této části se můžete zúčastnit i samostatně. Cena 2500,-Kč)

12.-13.4. 2014 (So+Ne) Prezentace designů, praktická cvičení
Prezentace designů
V průběhu celého kurzu budou účastníci dostávat úkoly směřující k vytvoření vlastního permakulturního designu a na závěr kurzu tento design odprezentují ostatním účastníkům od kterých mohou získat užitečnou zpětnou vazbu a zajímavé postřehy.
Praktická cvičení tvorby permakulturního designu
(Této části se můžete zúčastnit i samostatně. Podmínkou účasti je absolvování úplného kurzu permakulturního designu – PDC, protože zde budeme pracovat se znalostmi z předchozích kurzů a nebude čas vysvětlovat znovu základní pojmy.Cena 2500,-Kč)


Pokud se rozhodnete pro absolvování všech kurzů, tak vám nabízíme celkovou zvýhodněnou cenu 6996,-Kč. Nemusíte tedy platit plnou cenu 12 500,-Kč za pět jednotlivých kurzů!

Místo konání: Praha. Stejně jako v předchozím ročníku i tento kurz bude probíhat v prostorách komunitního centra Prádelna.
Přihlášky a dotazy: design@zelenycarodej.cz

Poznámka:
V případě absolvování celého kurzu (celé serie) lze kurz obsahem zařadit ke skupině tzv. „Úplných kurzů permakulturního designu“, neboli PDC. Obsah kurzů pokrývá v podstatě všechna témata mezinárodně uznávaných kurzů a splňuje i požadavek na délku trvání kurzu. Oproti původním kurzům PDC však klademe větší důraz na samotný systém permakulturního designu a jeho využití v praktickém životě. Naopak tématům spojeným s tropy, pouštěmi, mořem atd. nepřikládáme na kurzu velkou váhu, protože v podmínkách ČR je jejich praktické využití velice malé. Podle našeho názoru není smyslem kurzu získání certifikátu o absolvování, ale na požádání můžeme certifikát PDC absolventům vystavit.
Product_folder_foot


komentáře
0

Pro vložení komentáře se přihlaš nebo registruj


dnes nakupuje

Zajíc

věk 33
stav Jako bych se měl znovu narodit
jak jsem bio Vybírám dárky pro ještěrky